VÅRA VIKARIER ÄLSKAR MATTE OCH NATURÄMNEN

Chalmers Vikariepool är vår vikarietjänst till högstadie- och gymnasieskolor samt privatpersoner. Våra vikarier är tillgängliga för högstadie- och gymnasieskolor när de är i behov av vikarierande ämneslärare. Privatpersoner kan boka en vikarie för läxhjälp. Vårt fokus ligger på matematik och naturämnen men vi kan erbjuda vikarier inom de flesta ämnesområden.

OM OSS

Chalmers vikariepool är ett samarbete mellan Chalmers Studentkår Rekrytering och Göteborgs gymnasieskolor. Syftet är att främja lärande på Göteborgs högstadie- och gymnasieskolor, samtidigt som studenterna på Chalmers får ett värdefullt extrajobb.

Genom att hyra ut Chalmers teknologer som vikarier vill vi höja intresset för studier och fortsatt lärande hos högstadie- och gymnasieelever. Chalmers studenter besitter ett genuint intresse för lärande och har goda ämneskunskaper. Vi tror att teknologerna kommer att vara en inspirerande kraft som får fler unga intresserade av ingenjörsyrket. Alla våra vikarier har dessutom genomgått en pedagogisk grundkurs innan de börjar undervisa.

Våra studenter kommer undervisa i ämnen de är intresserade av och brinner för. Med den expertis och bredd som finns hos våra teknologer på Chalmers kan vi leverera vikarier med stor kunskap inom de flesta ämnesområden.

VÅRT MÅL

  • Sveriges bästa elever

    Vår vision är att Göteborgs högstadie- och gymnasieelever skall vara de bästa inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Vi vill att de genom vårt engagmang skall intressera sig för lärande och vidare studier på högskola eller universitet. 

  • Lättillgängliga vikarier

    Vidare vill vi att skolor enkelt skall kunna hitta kompetens personal. Inga lektioner skall behöva ställas in på grund av personalbrist. En bra lärare är vitalt för ens inlärning därför vill vi att alla elver alltid ska ha tillgång till en engagerad student.

  • Sprida Chalmers expertis

    Till sist vill vi dela med oss av den enorma kompetens som finns på Chalmers.