EXAMENSARBETE

Våra kandidaters examensarbeten håller en hög teknisk nivå vilket gör att detta är en bra möjlighet för er som vill lösa komplexa problem i verksamheten. Kunskapsnivån hos de studenter som utför projekten är hög, då detta är den sista delen i civilingenjörsutbildningen. Många chalmerister får sina första jobb genom examensarbeten – därför är att det viktig för er som företag att kunna attrahera rätt studenter till era exjobb.

  • HJÄLPER ER ATT LÖSA PROBLEM

  • HÅLLER HÖG STANDARD

  • VI LÖSER DET ADMINISTRATIVA