Vår hantering av dina person- och kontaktuppgifter

Genom att registrera mig hos Chalmers Studentkår Rekrytering AB, godkänner jag att AB Chalmers Studentkårs företagsgrupp lagrar och behandlar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) samt annan lämplig lagstiftning.

Personuppgifter innebär uppgifter som du lämnar i samband med en ansökan om anställning, avstämning inför intervju (telefon/mail) och/eller anställningsintervju. Utöver detta omfattar begreppet namn, personnummer, adress, telefonnummer, information om utbildning, utbildnings-ID samt CV som jag laddar upp i samband med/efter min registrering eller ansökan. Även betyg och intyg samt andra filer jag laddar upp/skickar i samband med min registrering inkluderas i detta begreppet.

Samtycket gäller till dess att du antigen själv återkallar ditt samtycke och avslutar ditt konto eller tills dess att Chalmers Studentkår Rekrytering AB avslutar ditt konto. En avslutning av konto kan dock innebära att vi för att uppfylla andra lagkrav måste spara uppgifter om exempelvis anställningstid.

Lagring av uppgifter

Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande tills dess du återkallar ditt samtycke och avslutar ditt konto eller tills dess Chalmers Studentkår Rekrytering AB avslutar ditt konto. Dock som längst ett (1) år efter, vid registrering, angiven examen. Ändrar du ditt angivna examensår gäller lagringen fram till ett (1) år efter det angivna året. Detta görs undantag för om det finns rättsliga krav för att bevara uppgifterna, exempelvis bokföringsregler eller en pågående juridisk process.

Du har rätt att utan kostnad en (1) gång/år få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Skicka din undertecknade begäran till Chalmers Studentkår Rekrytering AB (Chalmers Studentkår Rekrytering AB, Sven Hultins Gata 4, 412 58 Göteborg).

Varför lagrar vi dina uppgifter?

Chalmers Studentkår Rekrytering AB samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna upprätta en eventuell anställning för dig. Uppgifterna används också för att kunna uppmärksamma dig på relevanta arbeten i vår bemanning-, vikariepools- och rekryteringsverksamhet samt för att vi ska kunna genomföra urval och bedömning.

Utöver detta används även dina uppgifter till att loggföra processinformation rörande din registrering och din ansökningsprocess hos Chalmers Studentkår Rekrytering AB.

Dina personuppgifter kommer att användas av AB Chalmers Studentkårs företagsgrupps medarbetare samt vid behov kommuniceras med våra kunder.

I vissa fall är slutkunden en kund till våra kunder, i dessa fall kan personuppgifterna komma att förmedlas till denna slutkund. Vi kommer däremot inte att lämna vidare dina uppgifter till tredje part, det vill säga andra bolag, organisationer, stat, kommuner, landsting eller individer som Chalmers Rekrytering AB inte har en kundrelation till, om vi inte har ditt samtycke.

Utöver beskrivet finns det undantag vid nedan nämnda situationer när vi behöver lämna vidare uppgifter:

  • Användning, utlämnande eller bevarande av personlig information kan vara nödvändig för att tillmötesgå lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) finns till för att skydda dig och dina personuppgifter. Läs mer om GDPR här

Jag intygar härmed att jag läst och förstått den information som lämnats ovan samt samtycker till att Chalmers Studentkår Rekrytering AB behandlar mina personuppgifter i enlighet med vad som ovan beskrivits.

Kontaktperson

Vid frågor kontakta

Josefin Nilsson, vice VD
josefin.nilsson@chalmersrekrytering.se

Chalmers Studentkår Rekrytering AB
Sven Hultins Gata 4
412 58 Göteborg.

sv_SESwedish
en_USEnglish sv_SESwedish