System Manager Trainee

Website CBG Konsult & Information AB

Looking for a new challenge?

English below.

Om oss …
CBG är ett svenskt företag, grundat 1965, som specialiserar sig på översättningstjänster och
flerspråkig dokumenthantering, särskilt för kunder inom fordons-, telekommunikations- och
tillverkningsbranschen. CBG har kontor i Stockholm, Göteborg, Barcelona, Warszawa, Lyon, Leuven, Mainz, Shanghai, Hongkong och Detroit.

Vi söker …
Vi behöver nu förstärka IT-avdelningen vid vårt Göteborgs-kontor med en System Manager Trainee.
Vi tror att du är nyutexaminerad, gärna inom IT, men det är inget krav, eller att du har några års
arbetslivserfarenhet och vill utvecklas inom systemförvaltning i ett företag som är verksamt i en
dynamisk affärsmiljö. Du talar och skriver engelska och svenska obehindrat.

Om du är redo för en ny utmaning, och samtidigt vill lära dig nya saker, då är du den person vi söker.

Rollen som System Manager på CBG kan i korthet beskrivas som en kombination av ITIL-rollerna
Business Relation Manager (BRM), Change Manager (CM) och Project Manager (PM) för ett specifikt
system.

Traineeprogrammet
Under traineeprogrammet, som pågår i 12 månader, får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om
förvaltning av ett systems livscykel i realtid, under vägledning av en av våra erfarna System
Managers. Du kommer gradvis att få ta större ansvar. Du kommer också att få möjlighet att besöka våra internationella kontor för att lära dig mer om våra viktigaste produktionsprocesser och system för översättning.

 • Efter slutfört traineeprogram kommer du att ha goda kunskaper om följande:
  Hur översättningssystem och deras kärnprocesser fungerar.
 • Hur man omvandlar faktiska krav till tekniska lösningar (förändringshantering).
 • Hur man inleder, upprättar och planerar nya systemversioner med hjälp av agila processer i Jira/Tempo.
 • Hur man förbereder och leder möten med intressenter i Change Control Board(CCB) och Change Advisory Board (CAB).
 • Hur man förvaltar ett systems livscykel.
 • Hur man tar fram, analyserar och rapporterar finansiella data till intressenter med hjälp av vår Business intelligence-motor och andra BI-verktyg.

Vi erbjuder …

 • Möjlighet att utvecklas på en global nivå och att kunna påverka ditt eget arbete.
 • Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom systemförvaltning.
 • Konkurrenskraftiga anställningsvillkor.

Så här ansöker du …
Du är välkommen att göra din ansökan på CBG:s hemsida http://cbg.com/career/. Skicka in ditt CV
och ett personligt brev på engelska där du berättar varför du är intresserad av tjänsten.

Skicka in din ansökan så fort som möjligt, tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.

English: 

We are…
CBG is a Swedish company founded in 1965, specialized in offering translation services and expertise in multilingual documentation management, mainly to customers in the automotive, telecom and manufacturing industries. CBG is represented with offices in Stockholm, Gothenburg, Barcelona,Warsaw, Lyon, Leuven, Mainz, Shanghai, Hong Kong and Detroit.

We are looking for…
CBG is now looking to reinforce the IT department at our Gothenburg office with a System Manager Trainee. We believe you are a recent graduate, probably in Computer Science, although this is not a requirement, or you have a few years’ work experience and would like to develop within the area of system management in a company that operates in a dynamic business environment. You possess excellent communication skills in both English and Swedish.

If you are looking for a new challenge, and at the same time would like to learn new things, then you are probably the right person for us.

The System Manager role at CBG can briefly be described by using ITIL framework role descriptions as a combination of a Business Relationship Manager (BRM), Change Manager (CM) and a Project Manager (PM) for a specific system.

The trainee program
During the trainee program, which will last 12 months, you will have the opportunity to deep dive into system lifecycle management in real time, coached by one of our experienced system managers. You will have the possibility to gradually assume more responsibilities. There will also be opportunities to visit our international offices to learn more about our core production processes and systems in the translation realm.

After completing the trainee program, you will have good knowledge of the following:

 • Understand the translation system industry and its core processes.
 • Be able to translate real demands into technical solutions (Change Management).
 • Initiate, set up and plan for new system releases using Agile processes in Jira/Tempo.
 • Prepare and conduct change control board (CCB), change advisory board (CAB) meetings with stakeholders.
 • Life cycle manage one system by yourself.
 • Generate, analyze and report financial data to stakeholders using our business intelligence engine and tools.

We offer you…

 • Opportunity to develop at a global level and to influence your own work.
 • Opportunity to develop your system management skills.
 • Competitive employment terms.

How to apply…
To apply, please visit http://cbg.com/career/ to submit a CV and a cover letter in English describing your interest in the position.

Please hurry, since the position may be filled prior to the closing date for applications

To apply for this job please visit cbg.com.