IT-studenter sökes! Vi hittar ditt nya jobb åt dig!

Chalmers Studentkår Rekrytering AB - Sveriges Största Studentdriva Rekryteringsbolag

For the english version scroll down.

Pluggar du IT och vill hitta ett jobb under eller efter studierna? Skicka då in ditt CV till oss på Chalmers Rekrytering för att få chansen att bli matchad med ditt drömjobb redan nu eller i framtiden!

Vi vet att det kan vara en tröttsam uppgift att söka efter jobb. Därför vill nu ge dig chansen att outsourca denna uppgift till oss på Chalmers Rekrytering. Genom att skicka in ditt CV till oss har vi möjlighet att matcha dig med ditt drömjobb. När en karriärsmöjlighet dyker upp som matchar din profil kommer vi att uppmärksamma dig om detta.

Vem söker vi?

Vi söker studenter från Chalmers tekniska högskola, Göteborg Universitet eller någon annan högskola som är halvvägs alternativt nästan färdiga med sina studier. Alla personligheter och kompetenser är välkomna att ansöka då vi matchar just din profil med rätt jobb! Just nu är vi dock extra intresserade av dig som läser någon form av IT!

Om Chalmers studentkår rekrytering

Chalmers Rekrytering är Chalmers Studentkårs eget rekryteringsföretag. Vi rekryterar och hyr ut chalmerister till företag i ingenjörsbranschen. Vi fungerar som chalmeristers länk ut i arbetslivet, då vi erbjuder meriterande arbetslivserfarenhet under och efter studierna.

Sedan starten 2008 har vi hjälpt många studenter att ta nästa kliv i karriären – och många företag att hitta rätt chalmerist. Detta har vi gjort så pass bra att vi idag är Sveriges största studentdrivna rekryteringsföretag.

När det kommer till IT och Data jobbar vi med en rad av intresseanta bolag, från små start-ups till stora internationella bolag. Exempel case är IKEA, KMPG, Seerefine, Noventus, EXPO-booking med flera.

Frågor

Kontakta Nico Hengst nico.hengst@chalmersrekrytering.se vid eventuella frågor.

_______________________________________________________________

Do you study IT, Data or are interested in programmin and coding in general? Do you want to find a job during or after your studies? Then send your CV to us at Chalmers Rekrytering to get the chance to be matched with your dream job already now or in the future! We know that applying for a job can be a daunting task. Therefore, you can outsource this task to us at Chalmers Rekrytering. By sending us your CV, we have the opportunity to match you with your dream job. When a career opportunity arises that matches your profile, we will draw your attention to this. 

Who are we looking for? 

We are looking for students from Chalmers University of Technology, University of Gothenburg or any other student that is halfway or almost finished with their studies. All personalities and skills are welcome to apply as we match your profile with the right job! Right now, however, we are extra interested in you who study some form of IT! 

About Chalmers student union recruitment 

Chalmers Rekrytering is Chalmers Student Union’s own recruitment company. We recruit and hire chalmerists to companies in the engineering industry. We act as chalmerister’s link into working life, as we offer meritorious work experience during and after the studies. 

Since the start in 2008, we have helped many students to take the next step in their careers – and many companies to find the right chalmerist. We have done this so well that today we are Sweden’s largest student-run recruitment company. 

When it comes to IT and Data, we work with a number of interesting companies, from small start-ups to large international companies. Examples are IKEA, KMPG, Seerefine, Noventus, EXPO-booking and more. 

Questions 

Contact Nico Hengst nico.hengst@chalmersrekrytering.se with any questions. 

You must sign in to apply for this position.

sv_SESwedish
en_USEnglish sv_SESwedish