Project manager

Chalmers Studentkår Rekrytering

Project manager Arbetsbeskrivning 
–English below– 
För dig som vill få en bättre insikt i din framtida arbetsmarknad och möjligheten att bygga upp ditt kontaktnät under din tid på Chalmers, så söker vi på Chalmers Studentkår Rekrytering efter Project managers.

Chalmers Rekrytering är Chalmers Studentkårs egna rekryteringsföretag. Företaget startades 2008 och har sen dess hjälpt många företag att hitta rätt chalmerist. Vår verksamhet drivs av- och förmedlar kompetensen hos engagerade och ambitiösa studenter från både Chalmers och Göteborgs Universitet.

Vi söker dig som studerar på Chalmers som vill engagera sig i något parallellt med dina studier. Tidigare arbetslivserfarenhet inom området är inget krav då vi främst betonar driv och vilja att lära. Här ges du möjlighet att samla på dig kunskaper inom projektledning i en organisation där samtliga medarbetare arbetar tätt tillsammans och lär sig av varandra.
Som person tror vi att du ser möjlighet till personlig utveckling och har en vilja att träffa människor inom olika branscher. Flexibilitet, initiativtagande samt beslutsam är egenskaper vi tror göra att man passar bra in i rollen. Det finns goda möjligheter att styra arbetsuppgifterna efter dina egna intresseområden, så att du kan utveckla din kompetens samt införskaffa arbetslivserfarenhet inför framtiden.

Exempel på arbetsuppgifter som förkommer som Project manager på Chalmers Rekrytering:

 • Kontakta företag.
 • Följa med på kundmöten.
 • Headhunta lämpliga kandidater.
 • Genomföra arbetsintervjuer.
 • Hålla i kandidatpresentationer.

Vad söker vi hos dig? 
Det finns inga krav på förkunskaper. Hos oss är alla engagerade lagspelare och därför tror vi även att du är det. I övrigt tror vi att du, för att trivas i rollen, är en person som:

 • Motiveras av nya situationer och utmaningar.
  Gillar att ta egna initiativ.
 • Vill knyta nya kontakter, både med studenter och företag.
 • Är nyfiken på hur arbetsmarknaden skiljer sig mellan programmen på Chalmers.
 • Är ödmjuk och gillar att lära av andra liksom dela med dig av dina egna erfarenheter och kunskaper.

Har du några frågor? 
Hör av dig till Felix Bratt, vVD – vvd@chalmersrekrytering.se

——

Project Manager Work Decription 
For those of you who want to gain a better insight into your future labor market and the opportunity to build up your network during your time at Chalmers, we at Chalmers Studentkår Rekrytering are looking for for Project managers.

Chalmers Rekrytering is Chalmers Student Union’s own recruitment company. The company was started in 2008 and has since helped many companies find the right chalmerist. Our business is run by and mediates the competence of committed and ambitious students from both Chalmers and the University of Gothenburg.

We are looking for you who study at Chalmers who want to get involved in something parallel to your studies. Previous work experience in the area is not a requirement as we mainly emphasize drive and willingness to learn. Here you are given the opportunity to gather knowledge in project management in an organization where all employees work closely together and learn from each other.

As a person, we believe that you see the opportunity for personal development and have a desire to meet people in different industries. Flexibility, initiative and determination are qualities we believe make you fit well into the role. There are good opportunities to direct the work tasks according to your own areas of interest, so that you can develop your skills and acquire work experience for the future.

Examples of tasks that occur as Project Manager at Chalmers Rekrytering:

 • Contact companies.
 • Hold customer meetings.
 • Headhunt suitable candidates.
 • Conduct job interviews.
 • Hold candidate presentations.

What are we looking for in you? 
There is no requirement for prior knowledge. With us, everyone is a committed team player and therefore we also believe that you are. In other respects, we believe that in order to thrive in the role, you are a person who:

 • Motivated by new situations and challenges.
 • Likes to take own initiatives.
 • Wants to make new contacts, both with students and companies.
 • Is curious about how entrepreneurship looks and works.
 • Is humble and likes to learn from others as well as share your own experiences and knowledge.

Do you have any questions? 
Send them to Felix Bratt, our vice president – vvd@chalmersrekrytering.se

You must sign in to apply for this position.

sv_SESwedish
en_USEnglish sv_SESwedish