Det är viktigt med driv och att man trivs med att få bollen att rulla

Erik Karlsson studerade industriell ekonomi på Chalmers, och jobbade läsåret 2009-2010 som VD för Chalmers Rekrytering. Idag jobbar han som strategikonsult för McKinsey & Company. Vi bad honom svara på några frågor om hans tid hos oss.

Vad fick dig att söka tjänsten som VD?
Överlag tror jag att det var viljan att driva bolag – att kunna kombinera att driva bolag med studier på Chalmers, var en av nyckelanledningarna till varför jag sökte tjänsten.

Vilka egenskaper tycker du man behöver ha för att trivas i tjänsten som VD eller vVD?
Det viktigaste tror jag är att ha ett driv. Tjänsten innebär att man leder en organisation och ansvarar för att den utvecklas, och då är det viktigt med drivet och att man trivs med att få bollen att rulla. Sen tror jag också att man behöver ha en vinnarskalle, man måste vilja lyckas att få bolaget att växa och hjälpa fler att få jobb. Men det är även viktigt att inse att sådant inte kommer av sig själv – rollen som VD är något man måste få tid att växa in i.

Vad har varit mest lärorikt med tjänsten?
För det första hur man behandlar och utvecklar kunder. Att kunna genomföra ett företagsbesök och föra en kunddialog är något som många tar med sig från Chalmers Rekrytering. Det är en sak man inte lär sig på Chalmers, då utbildningen är mer tekniskt orienterad. För det andra har jag också lärt mig mycket om ledarskap. Tjänsten innebär att man leder en organisation, vilket kan vara väldigt utmanande. Jag tror att det kan vara en god erfarenhet för många.

Har du några tips till de som vill söka tjänsten?
Jag tror tipset överlag är att inse värdet i vad tjänsten kan ge och fördelarna av vad man kan lära sig. Det är också viktigt att lyssna på de man har runt omkring sig. Som VD är man inte ensam, man är en del av en stor grupp. Man har medarbetare och en styrelse som hjälper till och kan agera bollplank. Det gäller att lyssna på andra och våga ta diskussioner.