VI ÄR MED ER FRÅN START TILL MÅL

För att hitta rätt kandidater till ert uppdrag följer vi en väl anpassad arbetsprocess. Låt oss guida dig genom de olika stegen.

 
 • KUNDKONTAKT

  Vid ett första möte presenterar våra projektledare gärna Chalmers Studentkår Rekrytering som bolag och hur vi kan hjälpa er som företagare att finna kompetenta framtida medarbetare. Om det är någon specifik position som eftersöks är det fördelaktigt om detta nämns vid mötesbokingen då det gör att diskussionerna kan bli mer ingående.

 • KARTLÄGGNING

  Alla företag har unik kultur och specfika krav på den personal som arbetar hos dem. Vi kartlägger dessa och skapar en profil som tillåter oss hitta precis rätt person!

 • SÖKNING

  Då vi själva studerar på Chalmers vet vi precis allt om skolan. För att nå ut till rätt personer på Chalmers vänder vi oss till rätt sektion och rätt master. Vi använder också av våra unika kontaktnät på skolan för att kunna hitta de allra bästa studenterna.
  För att nå ut till massorna annonserar vi på vår hemsida likaså facebooksida som över 1000 chalmerister följer.

 • INTERVJU

  När vi marknadsfört tjänsten väljer vi ut de sökanden som passar bäst och tar in dem för intervju. Dessa genomförs av personalvetare från Göteborgs Universitet. Detta för att kvalitetssäkra kandidaterna likaså intervjugenomförandet.

 • PRESENTATION

  När vi genomfört alla intervjuer sammanställer vi vår bild av kandidaterna och väljer ut de allra bästa. Dessa skickar vi vidare till kunden i form av tydliga presentationer.

 • FÖRETAGSINTERVJU

  Det är nu upp till kunden att hålla egna intervjuer med kandidaterna. Den kunden finner bäst anställs senare hos dem. När detta är gjort är vårt arbete klart.

 • UPPFÖLJNING

  För att garantera nöjda kunder och fungerande process kontaktar vi alla kunder efter att ett projekt är genomfört för att få deras bedömning. Detta hjälper oss utveckla vår process!