VÅR VIKARIEPOOL

Vi på Chalmers Rekrytering erbjuder även en vikarietjänst till grund- och gymnasieskolor i Göteborg. I vår vikariepool arbetar chalmerister med ett stort intresse för matematik och naturvetenskapliga ämnen - därför är vi experter på att lära ut just dessa ämnen. Skolor får en kompetent lärarvikarie till ett konkurrenskraftigt pris, samtidigt som vikarierna får chansen att utvecklas inom sina expertområden. I vår vikarietjänst erbjuder vi också läxhjälp till privatpersoner, där elever i grundskola och gymnasium kan få individanpassad läxhjälp inom främst matematik och naturvetenskapliga ämnen.

startup-photos

OM VIKARIEPOOLEN

Vår vikariepool är ett initiativ för att sammanlänka studenter på Chalmers med Göteborgs skolväsen. Syftet är att främja lärande på Göteborgs skolor, samtidigt som studenter på Chalmers får ett värdefullt extrajobb.

Genom att hyra ut chalmerister som vikarier vill vi höja intresset för studier och fortsatt lärande. Studenter på Chalmers besitter ett genuint intresse för lärande och har goda ämneskunskaper, vilket gör att chalmeristerna kommer att vara den inspirerande kraften som får fler unga att intressera sig för ingenjörsyrket.

Våra vikarier undervisar i ämnen de är intresserade av och brinner för. Med den expertis och bredd som finns kan vi leverera vikarier med stor kunskap inom de flesta ämnesområden. Alla våra vikarier har dessutom genomgått en pedagogisk grundkurs innan de börjar undervisa.

I vår vikarietjänst erbjuder vi också läxhjälp till privatpersoner, där elever i grundskola och gymnasium kan få individanpassad läxhjälp inom främst matematik och naturvetenskapliga ämnen.

OM VIKARIEPOOLEN

Lättillgängliga vikarier

Vi vill att skolor enkelt ska kunna hitta kompetenta lärarvikarier. Inga lektioner ska behöva ställas in på grund av personalbrist. Kompetenta lärare är centralt för elevers inlärningsprocess - därför vill vi erbjuda alla skolor möjligheten att på ett enkelt sätt kunna hitta den perfekta vikarien.

Sveriges bästa elever

Vår vision är att Göteborgs grund- och gymnasieelever ska vara de bästa inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. Vi vill att de genom vårt engagmang ska intressera sig för lärande och vidare studier på högskola eller universitet.

Sprida Chalmers expertis

Att dela med oss av den enorma expertis som finns på Chalmers är något vi brinner för. Genom att erbjuda ett givande extrajobb till studenter på Chalmers, där de får arbeta med ämnen som intresserar dem, är vi en plats för studentnytta och utveckling. Detta tror vi kan höja intresset för studier och fortsatt lärande.